noiniemnguoiphunu.com

Sự việc hy hữu khi đoàn khách Việt Nam sang Đài Loan có 153 đồng chí thì vừa đến nước bạn đã trốn ti

Sự việc hy hữu khi đoàn khách Việt Nam sang Đài Loan có 153 đồng chí thì vừa đến nước bạn đã trốn tiệt 152 còn lại trơ thân cụ anh TL.
Theo tường trình của TL thì 152 đồng chí đã lừa lừa lúc anh vào đi đái rồi trốn luôn, lúc anh đái xong đi ra thì tiệt lọc chẳng còn mống nào.
Rút kinh nghiệm sự việc này bộ du lịch vừa ra thông tư trong đó quy định rõ từ dày trở đi TL khi dẫn đoàn ra nước ngoài cấm được đi đái ỉa trong khi làm nhiệm vụ.
Ngay sau thông tin này cổ phiếu các công ty sản xuất kinh doanh mặt hàng bỉm dành cho người lớn tăng điểm kịch sàn mấy phiên liên tiếp trên các sàn chứng khoán.
Các anh TL đi ngoài ra nước nhớ thêm phần công tác phí cho phần bỉm sữa này nhá:)))
13/08/2019
2 bình luận:
Minh Thủy
13-08-2019, 05:15:08
Chết cười với cái Pic
MinhQuang Vu
13-08-2019, 05:15:08
Ôi đất lước tôi. Hạnh phúc quá.

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *