noiniemnguoiphunu.com

Nếu sinh ra đã ở vạch đích thì làm sao có thể cố gắng để vượt đc giới hạn

Nếu sinh ra đã ở vạch đích thì làm sao có thể cố gắng để vượt đc giới hạn.
Thành công từ ngay lần đâu sẽ dẫn đến k có kinh nghiệm đi lên từ thất bại.
=> Thành công đó sẽ k thể giữ lâu được
Chậm cũng đc , lâu cũng được miễn ta luôn hướng về phía trước
16/09/2019
1 bình luận:
Đào Ngô
16-09-2019, 08:54:22
Hay quá a ơi

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *