noiniemnguoiphunu.com

Một tổng công ty làm ăn thua lỗ thế này mà vẫn để là một sai lầm lớn của Nhà nước

Một tổng công ty làm ăn thua lỗ thế này mà vẫn để là một sai lầm lớn của Nhà nước.
Bởi lẽ, nếu vì nhiệm vụ chính trị thì đã có các Công ty đóng tàu Quân đội rồi...họ là những đơn vị được cấp kinh phí để đóng các loại tàu do Bộ quốc phòng đặt hàng, chứa đựng nhiều bí mật quốc phòng mà đơn vị ngoài không thể làm.
Còn cứ lỗ thế này thì giải thể và lấy tiền đó mà nuôi những người về hưu...
Lỗ nhiều mà cán bộ quan chức quản lý (CEO) vẫn giàu mới lạ.
11/09/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *