noiniemnguoiphunu.com

Mọi người nên đọc kỹ nội dung bài báo đừng vội nhìn tít bài báo mà vội lên án

Mọi người nên đọc kỹ nội dung bài báo, đừng vội nhìn tít bài báo mà vội lên án.
Nghị định 41/2018/NĐ-CP này là dành cho LĨNH VỰC KẾ TOÁN, không phải dành cho tất cả mọi người như cái tít bài dễ gây hiểu lầm này.
Lĩnh vực kế toán là một lĩnh vực quan trọng, liên quan mật thiết đến tài chính, chính vì vậy việc quản lý chặt là đương nhiên. Đã đăng ký mẫu chữ ký là phải ký cho giống, còn nếu muốn thay đổi thì đăng ký lại, không ai cấm chuyện đó cả.
Tôi là người cũng hay có ý kiến chỉ trích những điều không đúng của chính quyền, nhưng việc nào ra việc đó, cần suy nghĩ kỹ trước khi lên án. Nếu đúng phải ủng hộ,
22/07/2021

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *