noiniemnguoiphunu.com

Luật sư Hồ Nguyên Lễ lập luận cô Minh khởi kiện Yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và công

Luật sư Hồ Nguyên Lễ lập luận, cô Minh khởi kiện “Yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và công khai xin lỗi”. Như vậy, nếu Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước vẫn tiến hành “xét xử kín” thì xem như đã “tuyên án” bất lợi về phía nguyên đơn là cô Minh.
Bởi vì, nếu “xét xử kín” để bảo vệ và giữ bí mật danh tính nhân thân và uy tín của các bị đơn mà tòa tuyên án buộc các bị đơn xin lỗi công khai là điều vô lý?
Hoặc nếu, “xét xử kín” để bảo vệ và giữ bí mật danh tính nhân thân và uy tín của các bị đơn mà tòa tuyên án buộc các bị đơn “xin lỗi kín” là không đúng với yêu cầu khởi kiện của cô Minh.
Và trường hợp, nếu “xét xử kín” để bảo vệ và giữ bí mật danh tính nhân thân và uy tín của các bị đơn mà Hội đồng xét xử tuyên án bác đơn khởi kiện của cô Minh thì đồng nghĩa, các bị đơn không phải công khai xin lỗi.
Vô hình trung, tòa đã làm thỏa mãn yêu cầu cho các bị đơn khi bảo vệ, giữ bí mật danh tính nhân thân và uy tín của các bị đơn.
Luật sư Hồ Nguyên Lễ nhận định, nếu phiên tòa được “xét xử kín” thì Hội đồng xét xử đã cố tình hay vô ý như cho cô Minh và các bị đơn biết trước kết quả sẽ xét xử sẽ tuyên cô Minh thua kiện (?!)
03/05/2021

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Ảnh đẹp