noiniemnguoiphunu.com

Không có cái ngu nào bằng cái ngu nào

Không có cái ngu nào bằng cái ngu nào
Đêm qua mở 4G lướt fb xem video quên tắt
Sáng ra báo mát báo hết tiền và dung lượng 0.3mb :(Không có cái ngu nào bằng cái ngu nào
Đêm qua mở 4G lướt fb xem video quên tắt
Sáng ra báo mát báo hết tiền và dung lượng 0.3mb :(
11/06/2021

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *