noiniemnguoiphunu.com

Clash lần đầu đi chơi xa ngồi xe 4 tiếng ngoan như một thiên thần không la hét không làm phiền

Clash lần đầu đi chơi xa, ngồi xe 4 tiếng ngoan như một thiên thần, không la hét, không làm phiền.
Tới nhà chú Vinh ngồi coi tivi được một chút thì bắt đầu nhớ rừng, gào cái họng lên đòi ra ngoài chơi.
Nhà chú Vinh có bạn Winter mắt to tròn, hiền queo. Clash vô gừ bạn mấy lần vì bạn không thèm xuống chơi với Clash.
Hy vọng Clash ngoan, nghe lời 2 chú Vinh. Ba mẹ sẽ đón em sớm!
27/07/2021

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *