noiniemnguoiphunu.com

bảo vệ và khai thác những tài sản trí tuệ vô giá mà mình đang có

bảo vệ và khai thác những tài sản trí tuệ vô giá mà mình đang có.
đánh giá lại tiềm năng cực lớn của chúng và vạch ra một lộ trình hợp lý để triển khai những ý tưởng từ đó. Một khi hiểu rõ những gì mình sở hữu và có một kế hoạch phù hợp - thì một chút liều lĩnh và điên rồ sẽ là bàn đẩy nhanh hơn hết đến thành công.
Có chiến lược dài hạn nhưng không hấp tấp
Sự quyết đoán của một đầu tàu vĩ đại
20/07/2021

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *